Trwajace zapytania

Brak

 

 

Zakonczone zapytania

Zapytanie ofertowe na druk i dostawe broszur i instrukcji  w ramach projektu “System inteligentnego zarzadzania komfortem cieplnym ROKKY”

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe (pdf)
- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (doc)
- Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiązań (doc)

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Protokół wyboru PDF

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2/ZP/U/02/18 na usługę organizacji przejazdów i zakwaterowania na targi dla firmy ROKKY sp. z o.o. w ramach projektu “System inteligentnego zarządzania komfortem cieplnym ROKKY”

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe (pdf)
- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (doc)
- Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiązań (doc)

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Protokół wyboru PDF

 

Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/U/02/18 na zabudowę stoiska, transport eksponatów oraz materiały promocyjne na targi MCE Mostra Convegno dla firmy ROKKY sp. z o.o. w ramach projektu “System inteligentnego zarządzania komfortem cieplnym ROKKY”

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe (pdf)
- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (doc)
- Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiązań (doc)
- Załącznik nr 3 Wykaz usług (doc)
- Załącznik nr 4 Projekt stoiska (pdf)

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Protokół wyboru PDF

 

Zapytanie ofertowe nr 2/ZP/U/01/18 usługę wykonania dwóch profesjonalnych filmów w tym filmu promocyjnego oraz instrukcji montażu produktu dla firmy ROKKY sp. z o.o. w ramach projektu “System inteligentnego zarządzania komfortem cieplnym ROKKY”.

Ogłoszenia:

Pytania i Wyjaśnienia II dot. zapytania nr 2/ZP/U/01/18

Pytania i Wyjaśnienia I dot. zapytania nr 2/ZP/U/01/18

Załączniki:

– Zapytanie ofertowe (pdf)

– Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (doc)

- Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiązań (doc)

– Załącznik nr 3 Wykaz usług (doc)

– Załącznik nr 4 Wykaz osób i zasobów (doc)

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Protokół wyboru PDF

 

Zapytanie ofertowe nr 3/ZP/U/12/17 na usługę opracowania projektu konstrukcyjnego grzejników Rokky Heat oraz wykonanie korpusów grzejników w ramach produkcji pilotażowej oraz właściwej dla firmy  ROKKY sp. z o.o.  w ramach programu PO PW 1.1.2 “Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”

Załączniki:

– Zapytanie ofertowe (pdf)

– Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (doc)

– Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiązań (doc)

– Załącznik nr 3 Wykaz usług (doc)

- Załącznik nr 4 Wykaz osób i zasobów (doc)

– Załącznik nr 5 Oświadczenie o zachowaniu poufności (doc)

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Protokół wyboru.pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 2/ZP/D/12/17 na dostawę klawiatur do produkcji pilotażowej oraz właściwej  grzejników Rokky Heat dla firmy  ROKKY sp. z o.o.  w ramach programu PO PW 1.1.2 “Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”

Załączniki:

– Zapytanie ofertowe (pdf)

– Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (doc)

– Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiązań (doc)

– Załącznik nr 3 Wykaz usług (doc)

– Załącznik nr 4 Wykaz osób i zasobów (doc)

– Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna (pdf) 

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Protokół wyboru pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 5/ZP/U/12/17 na usługę wykonania dwóch profesjonalnych filmów w tym filmu promocyjnego oraz instrukcji montażu produktu dla firmy  ROKKY sp. z o.o.  w ramach programu PO PW 1.1.2 “Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”

Załączniki:

– Zapytanie ofertowe (pdf)

– Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (doc)

– Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiązań (doc)

– Załącznik nr 3 Wykaz usług (doc)

– Załącznik nr 4 Wykaz osób i zasobów (doc)

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Unieważnienie zapytania pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 4/ZP/U/12/17 usługę wykonania płytek drukowanych według dostarczonego projektu oraz usługę montażu elementów elektronicznych dla firmy  ROKKY sp. z o.o.  w ramach programu PO PW 1.1.2 “Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”

20.12.2017 Aktualizacja opisu przedmiotu zamówienia. Zmiany nie wpływają na termin składania ofert

Załączniki:

– Zapytanie ofertowe (pdf)

– Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (doc)

– Załącznik nr 2 Oświadczenie dotyczące powiązań (doc)

– Załącznik nr 3 Wykaz usług (doc)

– Załącznik nr 4 Wykaz osób i zasobów (doc)

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Protokół wyboru PDF