Rokky Sp. z o.o.

Rokky Sp. z o.o.

Niniejszy projekt współfinansowany jest przez Unię Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer umowy o dofinansowanie:POPW.01.01.02-06-0045/17-00

Nazwa beneficjenta:ROKKY  sp. z o.o.

Tytuł projektu:System inteligentnego zarządzania komfortem cieplnym ROKKY

Cel projektu:Głównym celem projektu jest rozwinięcie działalności biznesowej przedsiębiorstwa Rokky Sp. z o.o., znajdującego się obecnie w początkowej fazie rozwoju, poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu, zaprojektowanego w technologii Internetu Rzeczy (IoT), inteligentnego systemu zarządzania komfortem cieplnym ROKKY.

Nazwa programu z którego udzielono wsparcia:Program Operacyjny Polska Wschodnia, poddziałanie 1.1.1  Rozwój startapów w Polsce Wschodniej

Całkowita wartość projektu:1 062 060.00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej:781 150.00 PLN PLN

Okres realizacji projektu:01.10.2017 – 30.06.2019